Hissar-WIDE

Handikappvänligt

Tillgänglighet

Handikappanpassat med handikapptoaletter vid varje toalettpaket samt handikapplift vid toaletten mittemot McDonald's. Vi har också handikappentréer bredvid entrésnurrorna vid både entré 1 och 2. Tillgång till hissar vid båda entréerna samt vid torget i mitten av byggnaden. För de som behöver låna rullstol finns det att låna bredvid rulltrapporna vid entré 2, nyckeln kvitteras ut hos Apotek Hjärtat runt hörnet. För synskadade har vi taktila butiksskyltar utanför varje butik.